Αποταμίευση

Αποταμιευτικά Προγράμματα

Η μελλοντική διασφάλιση της ποιότητας της ζωής , σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον απασχολεί όλο και περισσότερο τους ανθρώπους.  Η αποταμίευση αποτελεί μια πολύχρονη προσπάθεια, ενώ μπορεί να εξασφαλίσει όλα αυτά που ονειρεύεστε για σας και την οικογένειά σας.

Είτε για την  συνταξιοδότηση, είτε για την συγκέντρωση κεφαλαίου εμείς εχουμε την λύση μέσα από τα αποταμιευτικά μας προγράμματα, εγγυημένης απόδοσης.

Οφέλη που απολαμβάνετε:

  • Δυνατότητα επιλογής μεταξύ περιοδικής αποταμίευσης ή εφάπαξ καταβολής και για την χρονική διάρκεια που εσείς επιθυμείτε.
  • Εγγυημένη απόδοση και παροχή.  Από την έναρξη του προγράμματος, γνωρίζετε το μηνιαίο ποσό της παροχής για συγκεκριμένη διάρκεια ή το εγγυημένο εφάπαξ ποσό που θα σας καταβάλλει, στην ηλικία που θα ορίσετε εσείς, εξασφαλίζοντας έτσι στις αποταμιεύσεις σας εγγυημένη απόδοση χωρίς ρίσκο.
  • Δυνατότητα ολικής εξαγοράς.
  • Δυνατότητα διασφάλισης της συνέχισης του προγράμματος μέχρι τη λήξη του, σε περίπτωση που επέλθει πριν την έναρξη καταβολής της παροχής, διαρκής ολική ανικανότητα για εργασία του ασφαλισμένου και επομένως αδυναμία πληρωμής των ασφαλίστρων του.
  • Εξασφάλιση κεφαλαίου χωρίς συμμετοχή σε κουρέματα ή σε δεσμεύσεις ποσού τραπεζικού λογαριασμού

Γνωρίστε τα Αποταμιευτικά Προγράμματα που παρέχουμε