Αστική ευθύνη

Ασφαλιστικά Προγράμματα Αστικής Ευθύνης

Το γραφείο μας προσφέρει σύγχρονα ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης που καλύπτουν την αστική σας ευθύνη απέναντι σε τρίτους, για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που μπορεί να προκαλέσετε στα πλαίσια των συνήθων καθημερινών δραστηριοτήτων σας.

Οι βασικές καλύψεις Αστικής Ευθύνης για τον ιδιώτη με απλές διαδικασίες και προσιτό κόστος είναι:

  • Αστική Ευθύνη των προσώπων της οικογένειας του ασφαλισμένου, που κατοικούν μαζί του και εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν
  • Αστική Ευθύνη από τη χρήση ποδηλάτου
  • Αστική Ευθύνη από την ιδιοκτησία κατοικίδιου ζώου
  • Αστική Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση
  • Αστική Ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς, διαρροής ύδατος ή από βραχυκύκλωμα που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις της μόνιμης ή της εξοχικής κατοικίας του ασφαλισμένου
  • Προαιρετική κάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης του ασφαλισμένου (εφόσον καταβάλλει εισφορές σε Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης) για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εργασίες της κατοικίας του.

Γνωρίστε τα Ασφαλιστικά Προγράμματα Αστικής Ευθύνης που παρέχουμε