Περιουσία & Εγκαταστάσεις

Προγράμματα για την Επιχείρηση

Τα προγραμματα για την Επιχείρηση έρχονται να καλύψουν τις ασφαλιστικές ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία, προσφέροντας ένα πλήθος καλύψεων που αντιμετωπίζουν όλους τους πιθανούς κινδύνους, που μπορούν να απειλήσουν τη λειτουργία της επιχείρησής του.
Προστατεύει την επιχείρησή ανεξάρτητα από το μέγεθός και την δραστηριότητα της, με ένα πλήθος παροχών που αφορούν στην κάλυψη:

  • Του Κτίσματος - Εγκαταστάσεων
  • Του Περιεχομένου (εξοπλισμός και εμπορεύματα)
  • Του ίδιου του Επιχειρηματία

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με τα πρόγραμματα για την Επιχείρηση είναι τα εξής:

  • Επιλογή των καλύψεων που σας ταιριάζουν ανάλογα με τις ανάγκες και την οικονομική σας δυνατότητα
  • Πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων καθώς και οργανωμένων επαγγελματικών στεγών (δικηγορικά γραφεία, αρχιτεκτονικά γραφεία, ιατρεία κ.λπ.) 
  • Ενιαίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τις βασικές και συμπληρωματικές καλύψεις, για καλύτερη εξυπηρέτησή σας
  • Εξαιρετικά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα σε σχέση με τον ανταγωνισμό
  • Μειωμένο κόστος ασφάλισης κινούμενο αντίστροφα όσο αυξάνουν τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια
  • Κάλυψη περιεχομένου σε πραγματική (τρέχουσα) αξία

Γνωρίστε τα Προγράμματα για την Επιχείρηση που παρέχουμε