Χρόνια Πάσχοντες

Ασφάλεια χρόνια πασχόντων

Επειδή η υγεία μας είναι η πρώτη προτεραιότητα, υποστηρίξτε την με μια Ασφάλεια Υγείας για ανθρώπους με σοβαρό ιατρικό ιστορικό.
Με πρωτοποριακό σχεδιασμό, καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας σε άτομα με χρόνιες ή σοβαρές ασθένειες, ενώ ταυτόχρονα, παρέχει και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Συνοπτικά:

  • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας, είτε αυτή προέρχεται από την σοβαρή ασθένεια του ασφαλισμένου, είτε από άλλη αιτία.
  • Πλήρες check up, μια φορά το χρόνο, για την παρακολούθηση της ασθένειας.
  • Ελεύθερη επιλογή θέσης νοσηλείας
  • Δεν περιλαμβάνει πρόσθετες εξαιρέσεις.

Αντίθετα, καλύπτει πλήθος παθήσεων που μέχρι σήμερα εξαιρούνταν. 

  • Κάλυψη εξόδων και για νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση.
  • Κάλυψη διαγνωστικών ιατρικών πράξεων.

Γνωρίστε τα Ασφαλιστικά Προγράμματα Υγείας που παρέχουμε