Προστασία ζωής

Ασφαλιστικά Προγράμματα Προστασίας Ζωής

Η δημιουργία, η χαρά, η απόλαυση της ζωής μαζί με τους δικούς σας ανθρώπους είναι ό,τι πιο όμορφο. Σε μια εποχή που τα πάντα αλλάζουν διαρκώς, είναι ανεκτίμητο το να μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για το αύριο και να «προστατεύσετε» τη ζωή τη δική σας, αλλά και της οικογενείας σας. Τα Προγράμματα Προστασίας Ζωής εξασφαλίζουν εσάς και την οικογένειά σας από οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός συμβεί στη ζωή σας και δημιουργήσει ανάγκες που δεν είχατε προβλέψει.

Προστασία Ζωής :

  • Εγγυημένη παροχή  κεφαλαίου στα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή.
  • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αν απουσιάσετε από τη ζωή.
  • Κάλυψη Ολικής ή Πρόσκαιρης Ανικανότητας, είτε από ασθένεια, είτε από ατύχημα με το κεφάλαιο προστασίας που εσείς επιθυμείτε.
  • Κάλυψη Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών, μέσω της οποίας καταβάλλεται στον ασφαλισμένο, το κεφάλαιο που έχει επιλέξει με την διάγνωσή της ασθένειας.
  • Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος, η οποία παρέχει καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για τις ημέρες αποχής από την εργασία σας, λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια.
  • Δυνατότητα κάλυψης του μισθωτού και του επιχειρηματία ακόμα και σε περίπτωση πολύμηνης απουσίας του από την εργασία.
  • Δημιουργία αποθεματικού, έτσι ώστε να σας επιστρέφει μέρος των ασφαλίστρων, αν δεν κάνετε χρήση των καλύψεων.
  • Δυνατότητα διαμόρφωσης της χρονικής διάρκειας των καλύψεων, είτε για συγκεκριμένα έτη, είτε ισοβίως.
 

Γνωρίστε τα Ασφαλιστικά Προγράμματα Υγείας που παρέχουμε