Εταιρικά οχήματα

Ασφαλιστικά Προγράμματα Αυτοκινήτου

Επειδή η ασφάλιση του στόλου οχημάτων μιας επιχείρησης αποτελεί επιτακτική ανάγκη, τόσο για την διασφάλιση των περιουσιακών της στοιχείων, όσο και για την καθημερινή άσκηση της απαιτούμενης καθημερινής δραστηριότητας και των εσόδων της. Ανάλογα με τη φύση της κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας και τη χρήση των οχημάτων υπάρχουν κίνδυνοι που μπορούν να καλυφθούν για να μην φέρουν πρόσθετα έξοδα στην επιχείρηση μετά από ένα ατύχημα ή μία ζημιά, στην οποία θα εμπλέκονται μέρη του στόλου της.

Με όλα τα πακέτα ασφάλισης οχημάτων απολαμβάνετε μια σειρά προνομιακών καλύψεων και παροχών για να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς έναντι οποιουδήποτε απρόοπτου γεγονότος.

  • Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος
  • Φιλικό Διακανονισμό
  • Προνόμια στα Συνεργαζόμενα Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία
  • Οδική Ασφάλεια - προαιρετική κάλυψη
  • Παροχές υγείας για τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του
  • Άμεση & Γρήγορη Αποζημίωση
  • Πανελλαδικό Δίκτυο Εξυπηρέτησης
inside-image-ygeia

Γνωρίστε τα Προγράμματα Ασφάλισης Αυτοκινήτου που παρέχουμε