Βράβευση για τον Ι. Αδαμόπουλο και τους συνεργάτες του από την Εθνική Ασφαλιστική
3 Ιουλίου 2020
Ι.Αδαμόπουλος: Οι ασφαλισμένοι πρέπει να επιλέγουν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή για κάθε ασφαλιστική τους ανάγκη
3 Ιουλίου 2020

Η ιδιωτική ασφάλιση στον παλμό της κοινωνικής πραγματικότητας

Η ιδιωτική ασφάλιση στον παλμό της κοινωνικής πραγματικότητας

Του Ιωάννη Αδαμόπουλου

Οι συνεχείς αλλαγές της χρηματοοικονομικής Αγοράς, τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ένα δεδομένο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Μοιραία, έχουν υποστεί μεταβολές τόσο οι συνθήκες εργασίας, όσο και οι οικονομικές ανάγκες των πολιτών, με αποτέλεσμα να παρατηρείται εξίσου μεγάλη αλλαγή στις κοινωνικές δομές και ισορροπίες. Εφόσον, λοιπόν, οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των πολιτών έχουν αλλάξει, η Ασφαλιστική Αγορά αφουγκράζεται τις αλλαγές και ευθυγραμμίζεται με αυτές, με απώτερο σκοπό την κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και απαιτήσεων.

Οι εβδομαδιαίες, διαδραστικές και ατομικές συνεδρίες του ανθρώπινου δυναμικού μας (Life Coaching), η ενδελεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε όλο το φάσμα των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, η παροχή νέων στρατηγικών κι επιχειρησιακών εργαλείων και τέλος, η καλλιέργεια του Συλλογικού πνεύματος στο σύνολο της ομάδας, έχει αποφέρει τα βέλτιστα επιθυμητά αποτελέσματα. Μεταθέτοντας τον άξονα του ενδιαφέροντός μας στον Άνθρωπο, έχουμε κατορθώσει με αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσουμε νέους συνεργάτες, με εξαιρετικό γνωσιακό υπόβαθρο, διάθεση για μάθηση και ειλικρινές ενδιαφέρον να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας.

Η κρατική ασφάλιση στην Ελλάδα του σήμερα

Παρά το γεγονός ότι για κάποιες χώρες, τα ασφαλιστικά συστήματα βασίζονταν εδώ και δεκαετίες στη λογική της συμπληρωματικότητας μεταξύ της κοινωνίας και του ιδιωτικού τομέα, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα η κύρια σύνταξη ήταν για πάρα πολλά χρόνια δημόσιου χαρακτήρα. Με βάση το ασφαλιστικό μοντέλο της Ελλάδας, δηλαδή το μοντέλο δημόσιου χαρακτήρα, η χρηματοδότηση των συνταξιούχων, προκύπτει από τη σύμπραξη των εργαζομένων, των εργοδοτών και του κράτους, πράγμα που σημαίνει ότι η Πολιτεία κατέχει την κύρια ευθύνη της χρηματοδότησης των πολιτών της.

Πέραν όμως από το Συνταξιοδοτικό, ελλιπής κρατική χρηματοδότηση παρατηρείται και σε άλλους ζωτικούς τομείς της κοινωνίας, όπως είναι το Σύστημα Υγείας. Με τη σειρά τους, οι περικοπές αυτές, έχουν υποβαθμίσει σημαντικά τις παροχές που δίνονται στους ασθενείς και αφορούν στην περίθαλψή τους.

Ιδιωτική ασφάλιση: Η νέα πραγματικότητα

Στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής πραγματικότητας, ολοένα και περισσότεροι πολίτες στρέφονται στην Ιδιωτική Ασφάλιση, με σκοπό να εξασφαλίσουν ένα επαρκές εισόδημα, συμπληρωματικά με τη σύνταξη που τους παρέχει το κράτος. Το συγκεκριμένο μοντέλο, υπάγεται στον δεύτερο από τους τρεις ασφαλιστικούς πυλώνες, όπως έχουν διαμορφωθεί σε διεθνές επίπεδο και αποτελεί στην ουσία τη σημαντική "συμφωνία" που διενεργείται μεταξύ Κράτους, εργαζομένων και εργοδοτών. Με βάση το μοντέλο αυτό, προτάσσεται η δημιουργία ομαδικών ιδιωτικών ασφαλίσεων στα μέλη επιχειρήσεων από τις αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις των εργαζομένων. Πρόκειται επομένως για μια οικονομική πλατφόρμα ανταποδοτικού χαρακτήρα, με πραγματικά στοιχεία κοινωνικής αλληλεγγύης, που μπορεί να αποτελέσει μεγάλη "ανάσα" για τον κρατικό μηχανισμό. Όσο πιο δελεαστικά κίνητρα δοθούν από την πλευρά της Πολιτείας, επομένως, τόσο πιο ομαλά θα μπορέσει να γίνει η μετάβαση στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης.

Σύγχρονη Ασφαλιστική Αγορά και Ευκαιρίες

Στο πλαίσιο αυτών των μεταβολών, η Ασφαλιστική Αγορά έχει ανταποκριθεί επαρκώς στις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών από πλευράς παροχών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις αξίες και τις ευκαιρίες, όπως έχουν προκύψει από τη νέα πραγματικότητα. Το γεγονός ότι το γνωσιακό υπόβαθρο των μελλοντικών ασφαλιστών και ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος ο ασφαλιστής αντιμετωπίζει τα προϊόντα και τους πελάτες της εταιρείας είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετα, κάνει τα πράγματα ακόμη πιο ευκρινή και σαφή. Με βάση αυτό το σκεπτικό, το γραφείο μας δόμησε το πλάνο και τις πρακτικές του με βάση το σκεπτικό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η επένδυση που γίνεται στο ανθρώπινο δυναμικό, τόσο βαθύτερη θα είναι κι η θεμελίωση της γνώσης του ασφαλιστή σε σχέση με τα νέα προϊόντα και την Ασφαλιστική Αγορά.

Επομένως, χτίσαμε τις αξίες μας με βάση του ότι πέραν από τις αυξημένες απαιτήσεις, η Νέα Αγορά δημιουργεί εξίσου πολλές ευκαιρίες τόσο για τις Ασφαλιστικές εταιρείες, όσο και για τους ίδιους τους ασφαλιστές.

Η απάντησή μας στις αναχρονιστικές πρακτικές

Με τις νέες πρακτικές που εφαρμόζει το γραφείο μας και με τη σύμπραξη των συνεργατών μας, οι μελλοντικοί ασφαλιστές συναντούν το κατάλληλο έδαφος, προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω όλες τις προσωπικές τους ικανότητες και φιλοδοξίες, εντάσσοντας τα μοναδικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους στη μεγάλη οικογένεια της Ασφαλιστικής Αγοράς. Κατά συνέπεια, τόσο οι υψηλές απολαβές, όσο και το υψηλό επίπεδο τεχνοκρατικής εκπαίδευσης που παρέχουμε στο νέο ανθρώπινο δυναμικό, διαμορφώνουν μία εντελώς νέα εικόνα για τον σύγχρονο επαγγελματία ασφαλιστή.

Το πλαίσιο των εκσυγχρονιστικών πρακτικών της Ασφαλιστικής Αγοράς, συστήνουν:

  1. Η αδιάλειπτη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας, μέσα από πρακτικές ατομικής συμβουλευτικής (Life Coaching).
  2. Η παροχή όλων των απαραίτητων δυναμικών "εργαλείων" που αφορούν σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας του Ασφαλιστή.
  3. Η Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στις επιστήμες των επιχειρήσεων.
  4. Η ενδελεχής εκπαίδευση για την εκμάθηση όλων των νέων διαδικασιών και πολιτικών, που αφορούν στην ορθή διαχείριση των Πελατών.
  5. Η πλήρης κατανόηση και εις βάθος γνώση όλων των ασφαλιστικών προϊόντων, ώστε ο Ασφαλιστής μας να είναι σε θέση να προβάλει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των σύγχρονων προϊόντων.
  6. Η εκπαίδευση του Ασφαλιστή στη στρατηγική κατανόηση της Ομαδικότητας και την αντίληψη του Συλλογικού Πνεύματος (Team Building).
  7. Η καταγραφή, η ανάλυση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Ασφαλιστικής εταιρείας στις σύγχρονες στρατηγικές προσέγγισης νέων Συνεργατών, καθώς και Πελατών.
  8. Η παροχή Εκπαιδευτικού Υλικού, στο πλαίσιο της Διαδραστικής Εκπαίδευσης μεταξύ Ασφαλιστών και Εταιρείας, σε θέματα Οικονομίας, Διαχείρισης και Πωλήσεων.

 Για κάθε νέα ευκαιρία που προκύπτει, η βασική προϋπόθεση για να κάνει κάποιος τη σωστή επιλογή είναι η απόφαση. Η επιτυχία είναι το φυσικό αποτέλεσμα, που προκύπτει μέσα από την κατεύθυνση που δίνει το κατάλληλο γραφείο, με τις σωστές πρακτικές και τις ευκαιρίες που εκείνο δημιουργεί, τόσο για την εξέλιξή του, όσο και για την επαγγελματική ανέλιξη των συνεργατών του. Η επιλογή σάς ανήκει.  

*Ο κ. Ιωάννης Αδαμόπουλος είναι Διευθυντής Γραφείου Εθνικής Ασφαλιστικής – Οικονομολόγος

Πηγή: capital.gr