Περιουσία

Προγράμματα Περιουσίας

Είναι όμορφο να απολαμβάνουμε όλα όσα έχουμε αποκτήσει.

Τα περιουσιακά μας στοιχεία είναι αγαθά στα οποία έχουμε επενδύσει οικονομικά, αλλά και συναισθηματικά. Είναι η περιουσία που δημιουργήσαμε για εμάς και τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Πως μπορούμε όμως να την προστατεύσουμε από απρόβλεπτους κινδύνους που μπορεί να την απειλούν καθημερινά;

Για την κάλυψη της ακίνητης και κινητής περιουσίας σας, είμαστε πάντα δίπλα σας για να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και σύγχρονα προγράμματα.

Επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα ασφάλισης περιουσίας απολαμβάνετε:

  • Πλήρη ασφάλιση των περιουσιακών σας στοιχείων από φυσικές καταστροφές και τυχαία γεγονότα (όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, διαρροή σωληνώσεων κ.λπ.) αλλά και από κακόβουλες ενέργειες και βανδαλισμούς, ακόμη και από τρομοκρατικές ενέργειες.
  • Τη δική σας προστασία, εξασφαλίζοντας την ηρεμία και την ασφάλειά σας. Πολλές φορές είτε ως ιδιοκτήτης είτε ως ενοικιαστής, είστε εκτεθειμένος σε κινδύνους που προέρχονται από την κατοχή των περιουσιακών σας στοιχείων (π.χ. αστική ευθύνη, έξοδα προσωρινής διαμονής μετά από ζημιά, απώλεια ενοικίου, ληστεία μετρητών κ.λπ.)
  • Πλήθος πρωτοποριακών καλύψεων με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.
  • Άμεση αποζημίωση (εντός 5 ημερών) για τις καλυπτόμενες ζημιές μέχρι 5.000€. Η προθεσμία των 5 ημερών ξεκινά από την ημερομηνία πρώτης αυτοψίας πραγματογνώμονα και αφορά σε κατοικίες φυσικών προσώπων.  

Γνωρίστε τα Προγράμματα Περιουσίας που παρέχουμε