Διακρίσεις - Βραβεύσεις

Βραβεύσεις

Οι διακρίσεις στον χώρο τις ασφαλιστικής βιομηχανίας είναι σημαντικές διότι καταδεικνύουν την ουσία των εργασιών που τελούνται εσωτερικά σε ένα γραφείο και την αλληλεπίδρασή του με την αγορά!

Σε αυτό είμαστε πρωτοπόροι διότι μπορούμε με τα σωστά εργαλεία να διακρίνονται οι συνεργάτες μας και, κατά συνέπεια, το γραφείο μας για τις επιτυχίες του!

Ξεκινώντας από το 1993 στον χώρο  καταφέραμε πολύ γρήγορα να ξεχωρίσουμε!

Τα τελευταία 10 έτη διακρινόμαστε στις πρώτες 5 θέσεις των γραφείων της εταιρίας με όλους τους συνεργάτες να έχουν θέση σε αυτές :

 • 1993 Διάκριση νέων εργασιών
 • 1999 Διάκριση πρώτης θέσης νέων εργασιών
 • 2000 Διάκριση πρώτης θέσης νέων εργασιών
 • 2005 Διάκριση νέων εργασιών
 • 2008 Διάκριση νέων εργασιών
 • 2011 Διάκριση δεύτερης θέσης νέων εργασιών
 • 2012 Διάκριση νέων εργασιών
 • 2013 Διάκριση δεύτερης θέσης νέων εργασιών
 • 2014 Διάκριση τέταρτης θέσης νέων εργασιών
 • 2015 Διάκριση τρίτης θέσης νέων εργασιών
 • 2016 Διάκριση δεύτερης θέσης νέων εργασιών
 • 2017 Διάκριση τρίτης θέσης νέων εργασιών
 • 2018 Διάκριση νέων εργασιών
 • 2020 Διάκριση κορυφαίας επίδοσης
 • 2021 Διάκριση υψηλής παραγωγικότητας
 • 2022 Διάκριση τρίτης θέσης κλάδου ζωής
 • 2022 Τιμητική διάκριση προϊόντων Unit Linked
1993 Διάκριση νέων εργασιών

1993 Διάκριση νέων εργασιώνν

sm_1999-διάκριση-πρώτης-θέσης-νεων-εργασιών

1999 Διάκριση πρώτης θέσης νέων εργασιών

sm_2000-διάκριση-πρώτης-θέσης-νεων-εργασιων

2000 Διάκριση πρώτης θέσης νέων εργασιών

2005 Διάκριση νέων εργασιών

2005 Διάκριση νέων εργασιών

2008 Διάκριση νέων εργασιών

2008 Διάκριση νέων εργασιών

2011 Διάκριση δεύτερης θέσης νέων εργασιών

2011 Διάκριση δεύτερης θέσης νέων εργασιών

2012 Διάκριση νέων εργασιών

2012 Διάκριση νέων εργασιών

2013 Διάκριση δεύτερης θέσης νέων εργασιών

2013 Διάκριση δεύτερης θέσης νέων εργασιών

2014 Διάκριση τέταρτης θέσης νέων εργασιών

2014 Διάκριση τέταρτης θέσης νέων εργασιών

2015 Διάκριση τρίτης θέσης νέων εργασιών

2015 Διάκριση τρίτης θέσης νέων εργασιών

2016 Διάκριση δεύτερης θέσης νέων εργασιών

2016 Διάκριση δεύτερης θέσης νέων εργασιών

2017 Διάκριση τρίτης θέσης νέων εργασιών

2017 Διάκριση τρίτης θέσης νέων εργασιών

2018 Διάκριση νέων εργασιών

2018 Διάκριση νέων εργασιών

2020 Διάκριση κορυφαίας επίδοσης

2020 Διάκριση κορυφαίας επίδοσης

2021 Διάκριση Υψηλής Παραγωγικότητας

2021 Διάκριση Υψηλής Παραγωγικότητας

2022 Διάκριση τρίτης θέσης κλάδου ζωής

2022 Διάκριση τρίτης θέσης κλάδου ζωής

2022 Τιμητική διάκριση προϊόντων Unit Linked

2022 Τιμητική διάκριση προϊόντων Unit Linked