Ανταμείψτε τα “ταλέντα” με τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης
24 Ιουνίου 2021
Η στήριξη και η φροντίδα ξεπερνάει τα εμπόδια
10 Ιουλίου 2021

Υλοποιήστε τα σχέδιά σας με υπευθυνότητα και ασφάλεια

Υλοποιήστε τα σχέδιά σας με υπευθυνότητα και ασφάλεια

Ας υποθέσουμε ότι είστε ένας οικονομολόγος και κάνετε ένα λογιστικό σφάλμα σε μία από τις φορολογικές δηλώσεις μιας μεγάλης επιχείρησης-πελάτη σας, που καθιστά φορολογική παράβαση για εκείνον και του κοστίζει ένα τεράστιο πρόστιμο. Φυσικά, δεν θα ήταν παράλογο, ο πελάτης να θέλει να αξιώσει και να διεκδικήσει αποζημίωση, στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. Αυτό, είναι ένα παράδειγμα επαγγελματικής αστικής ευθύνης για έναν λογιστή. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε αμέτρητα παραδείγματα επαγγελματιών, που στα πλαίσια της άσκησης των δραστηριοτήτων τους, μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με αναπάντεχα γεγονότα, που ενδεχομένως να προκύψουν από αμέλεια ή παράλειψη και να δημιουργήσουν δυσάρεστες καταστάσεις σε τρίτους. Η νομοθεσία είναι σαφέστατη και ξεκάθαρη! Εκείνος που προξενεί ζημιά, ή σωματική βλάβη, σε τρίτο, από πράξεις ή παραλείψεις, είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να τον αποζημιώσει. Αυτό, ανάλογα με τη φύση και την έκταση της ζημιάς θα μπορούσε να έχει ολέθρια αποτελέσματα για τον επαγγελματία και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε, ότι θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν ακόμα και στην επαγγελματική και οικονομική του καταστροφή.

Προστατευτείτε από οτιδήποτε μπορεί να απειλήσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας

Οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, έχουν ευθύνη καταρχήν, απέναντι στους εργαζομένους τους, τους συμβαλλομένους (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες) και βέβαια απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον, ενώ είναι υπόλογοι για κάθε ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν. Είναι κρίσιμο τις ευθύνες αυτές, να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα, που μπορούν να τους προστατεύουν από οτιδήποτε μπορεί να απειλήσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησής. Τα προϊόντα αυτά είναι τα γνωστά προγράμματα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης. Απευθύνονται σε επιχειρήσεις, αλλά και σε ιδιώτες-επαγγελματίες, και παρέχουν ουσιαστική ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης τους απέναντι σε τρίτους, για περιπτώσεις σωματικών βλαβών, υλικών και οικονομικών ζημιών. Ως Αστική Ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει κάποιος που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτο, να την αποκαταστήσει. Τα ασφαλιστικά προϊόντα Αστικής Ευθύνης, καλύπτουν δαπάνες όπως για παράδειγμα, τα δικαστικά έξοδα, άλλα και τα έξοδα για την ικανοποίηση των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου, που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.
Σήμερα, στον τομέα της ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, υπάρχει μια ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν κάθε επιχειρηματική ανάγκη και είναι ειδικά σχεδιασμένα για κάθε κλάδο δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα, ασφάλισης αστικής ευθύνης, αποτελεί η υποχρεωτική κάλυψη σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων και περιλαμβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου, ή σωματικής βλάβης ή την αστική ευθύνη υλικών ζημιών σε πράγματα. Από κει και πέρα, τα προϊόντα Αστικής Ευθύνης είναι πολλά και καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων. Όποια και αν είναι η δραστηριότητα της επιχείρησης σας ή όποιο και αν είναι το επάγγελμα σας ή κάλυψη Αστικής Ευθύνης δεν μπορεί να λείπει από την φαρέτρα σας. Είμαστε άνθρωποι και τα λάθη είναι στη φύση μας. Εσείς δεν θα ζητούσατε αποζημίωση αν το όποιο λάθος τρίτου σας ζημίωνε;

Προϊόντα αστικής ευθύνης που καλύπτουν ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη:
Απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναζητούν κάλυψη για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ενδεικτικά, προσφέρονται ειδικά προγράμματα κάλυψης ευθύνης:

Ιατρού
Φαρμακοποιού
Δικηγόρου / Δικηγορικών Εταιριών
Συμβολαιογράφου
Μελετητή/Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού


Αστική Ευθύνη Προϊόντος:
Απευθύνεται σε επιχειρηματίες που επιθυμούν κάλυψη από τις σωματικές βλάβες, ή τις υλικές ζημιέςμ που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή η χρήση ή η κατανάλωση ελαττωματικού προϊόντος. Ενδεικτικά παρέχεται κάλυψη Αστικής Ευθύνης:
Κατασκευαστή
Εισαγωγέα

Επίσης:
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης σκαφών αναψυχής
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Επιβαινόντων Πλοίων
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης  Εμπορικών Πλοίων & Πλωτών Μέσων
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Πληρωμάτων

Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρων: Καταστημάτων/ Γραφείων/ Κέντρων Διασκέδασης/ Κινηματογράφων / Θεάτρων/ Σχολείων / Εκπαιδευτηρίων / Φροντιστηρίων Γυμναστηρίων
Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου - Ξενοδοχείων - Ενοικιαζομένων Δωματίων
Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων
Αστική Ευθύνη Έργων
Αστική Ευθύνη Κατασκευαστών Οικοδομών