Υγεία

Ασφαλιστικά Προγράμματα Υγείας

Πέρα και πάνω από όλα τα ανθρώπινα αγαθά υπάρχει ένα που είναι το πολυτιμότερο, η υγεία.

Επειδή λοιπόν η υγεία μας είναι η πρώτη προτεραιότητα, υποστηρίξτε την με μια Ασφάλεια Υγείας. Οι υπηρεσίες μας προσφέρουν μια σειρά προγραμμάτων υγείας, ικανών να καλύψουν όλες τις πιθανές ανάγκες σας για τη φροντίδα της υγείας, της δικής σας και της οικογένειάς σας.

Επιλέγοντας ένα από τα ασφαλιστικά προγράμματά μας εξασφαλίζετε:

 • Ασφάλιση που μπορεί να σας συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας.
 • Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανάλογα με το πρόγραμμα της επιλογής σας και  ειδικά προνόμια σε περίπτωση νοσηλείας στα Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
 • Επιλογή θέσης νοσηλείας ανάλογα με το πρόγραμμα της επιλογής σας.
 • Ασφάλιση και των αγαπημένων σας προσώπων, συζύγου και παιδιών, με τα ίδια προνόμια και παροχές.
 • Σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις ασφαλίστρου κατά ποσοστό 20% για τον/την σύζυγο, 30% για το 1ο παιδί, 40% για το 2ο παιδί, 50% για το 3ο παιδί και δωρεάν ασφάλιση από το 4ο παιδί και άνω.
 • Συμπληρωματική λειτουργία με δημόσιο φορέα και οποιοδήποτε ομαδικό ασφαλιστήριο.
 • Πρόσθετες Υπηρεσίες Υγείας μέσω Δικτύου Ιατρών, Δικτύου Οδοντιατρείων, Δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων, Συνεργασιών με νοσοκομεία, για τους κατόχους προγράμματος ασφάλισης υγείας, το οποίο καλύπτει και έξοδα εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων.

Σήμερα που η αβεβαιότητα γύρω από την νέα πανδημία είναι στα ύψη, εσείς βάλτε σε καραντίνα το άγχος για τον κορωνοϊό.
Μέσα από το ασφαλιστικά μας προγράμματα σας παρέχουμε:

 • Επισκέψεις σε δίκτυο ιατρών και εκτίμηση των συμπτωμάτων σας.
 • Κάλυψη εάν κριθεί απαραίτητο  της Μοριακής Ανίχνευσης (PCR) για τον κορωνοϊό .
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης του Τεστ Αντισωμάτων σε επιλεγμένα διαγνωστικά κέντρα.
 • Σε περίπτωση νοσηλείας από τον κορωνοϊό, σας παρέχουμε επίδομα νοσηλείας για όσες μέρες παραμείνετε σε δημόσιο νοσοκομείο.
 • Πλήρη κάλυψη της νοσηλείας σε ιδιωτικά νοσοκομεία, όταν αυτό επιτραπεί

Οι ανάγκες σας είναι και δικές μας ανάγκες, για αυτό διαμορφώνουμε τα προγράμματα μας, έτσι ώστε να προστατεύσετε εσάς και όσους αγαπάτε.

Γνωρίστε τα Ασφαλιστικά Προγράμματα Υγείας που παρέχουμε